Beeld in de kijker

Hoeilaart Keizer Karelvijver

Meestal gaan we na de melding van een toevalsvondst op pad om muurresten, waterputten, vloeren, kuilen, sporen van allerhande soort, loopgraven uit WO I, bunkers,….. te onderzoeken (documenteren, registreren of opgraven). Ergens onder- , in- of opkruipen zijn de archeologen van ons agentschap wel gewend. Het is uitzonderlijk dat ze niet aan de archeologische restanten geraken die men meldt. Toch gebeurt het. Ongeveer een jaar geleden legde het agentschap Natuur & Bos, voor landschaps-en natuurinrichting, de Keizer Karelvijver te Hoeilaart droog. Hierbij kwamen meerdere houten palen tevoorschijn die zich in het midden van het zompige slib en het resterende water bevonden. Onbereikbaar dus. Gelukkig bezit het agentschap sinds enkele jaren een drone en in de persoon van Johan Van Laecke een gediplomeerde dronepiloot zodat we tegenwoordig schitterende luchtfoto’s kunnen maken zoals dit voorbeeld waarop twee groepen van 9 funderingspalen zichtbaar zijn. Ook het inmeten van de zichtbare palen gebeurde en het controleren van hun positie was mogelijk met de drone. Het aantal palen en de afstand tussen de groepen palen wezen er op dat het hier gaat over een met veel zorg en regelmaat aangelegde constructie. Op oude historische kaarten en prenten is er nergens een constructie van die omvang te herkennen. Volgens de mondelinge overlevering bouwde men, tussen de periode van de bevrijding van ons land in september 1944 en de inval van de geallieerde troepen in nazi-Duitsland, een brug op schaalmodel volgens het model van de Rijnbruggen zoals deze te Remagen. Zo kon men kijken hoe deze eventueel het best konden ingenomen worden. Zo’n schaalbrug zou gebouwd geweest zijn in en of rond de Keizer-Karelvijver te Groenendaal. Tot daar de mondelinge overlevering. Over de bouw van de noodbrug in de Keizer Karelvijver, als dit ooit gebeurde, moet er ergens documentatie te vinden zijn in de archieven van de Amerikaanse, Britse of Canadese ministeries van defensie. Een doorgedreven archiefonderzoek kan misschien een antwoord geven op de vraag of deze resten wel degelijk van zo’n proefopstelling van een brug zijn.

Naar afbeelding