Beeld in de kijker

Williwaw

Als “erfgoedmensen” worden we omringd door waardevolle objecten. Maar naast al dat moois ondergaan we ook de teleurstelling als we verval zien en voelen we de onmacht wanneer er iets fout gaat. Maar de optelsom blijft positief. Toen ik enkele weken geleden de vraag kreeg om aan de hand van een beeld, een leuk verhaal of een persoonlijke beleving aan te halen was mijn eerste reactie dan ook enthousiast. Bij het objectgericht doorbladeren van mijn fotoalbum maakte ik me de bedenking dat het gros van onze monumenten uiteindelijk langer meegaat dan de mensen die er nu omheen lopen. Daarom heroriënteerde ik mijn zoektocht en kwam uiteindelijk terecht bij een persoon die ik centraal wou stellen, een uitzonderlijke vrouw: Annie Van de Wiele (1922-2009). De foto toont de Williwaw, een stalen kitsjacht naar een ontwerp van Louis Van de Wiele (1920-1986). Over het schip, sinds 2008 beschermd varend erfgoed valt er heel wat lezen op de inventaris van het varend erfgoed. Tijdens mijn onderzoek naar dat schip ontmoette ik twee opmerkelijke mensen. Eerst sprak ik, kort voor zijn overlijden in 2008, met Willy De Roos, de oorspronkelijke eigenaar van de Williwaw. Daarna ontmoette ik Annie Van De Wiele, weduwe van Louis Van de Wiele. Het levensverhaal van het echtpaar Van de Wiele is beklijvend en inspirerend: beiden studeerden Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de Universiteit Gent en waren tijdens de oorlog actief in het verzet. Annie kreeg een belangrijke Joodse onderscheiding voor het redden van Joden tijdens de bezetting door de nazi’s. Na de oorlog ontwierp Louis zijn eerste schip en samen bezeilden ze in de daaropvolgende jaren de wereldzeeën met hun schip de “Oomo”. In België kregen ze daarvoor in 1953 de Nationale Trofee van de Sportverdienste. Over hun reizen schreef Annie boeiende reisverhalen die haar als schrijfster de Légion d’Honneur opleverden, de hoogste burgerlijke onderscheiding in Frankrijk. Louis begon na hun wereldreizen aan een opmerkelijke carrière als scheepsarchitect. De jachten van Louis Van de Wiele zijn wereldwijd beroemd in zeilkringen. Heimelijk hoop ik dat de herinnering aan deze grote dame in de Williwaw mag doorleven en anderen kan inspireren. De stad Gent heeft haar alvast ontdekt via het VRT-programma “Meer vrouw op straat” en zal haar in 2023 eren met een nieuwe brug over de Gentse Watersportbaan. Tom Lenaerts #BeeldindeKijker - september 2022

Naar afbeelding