Beeld in de kijker

Heike Klein Ravels: zicht op enkele van de grafheuvels tijdens de opgraving

WAT IS DIT IN GODSNAAM? Ik dacht eerst aan gehavende, gestrande reuze-zeesterren. Hun resterende armen groen wegrottend. Stinkende plassen zwart en zilver vocht vormen zich in de dieptes. Is het de groeve waar de windrozen worden gedolven die gebruikt worden om de kaarten zin te geven? Zijn het de kruisjes waarmee piraten de plaats van de verborgen schat mee op de kaart hebben aangeduid en die zich zoals de 'A' van de 'Océan Atlantique' in de stripverhalen van Fred hebben gematerialiseerd? Was de ontwerper van dit park een vrijmetselaar die het landschap met passers en winkelhaken heeft bezaaid? En waarom hebben de spelers van dit OXO spel de kruisen bovenop de O's getekend? Zijn het boompjes, en bijgevolg, grote structuren of dienen de tandenstokers om het geheel ergens op vast te pinnen? NEEN. Het is een 'kleine groep grafheuvels en vlakgraven uit de vroege ijzertijd al dan niet omgeven door kringgreppel of palenkrans. Opgegraven in 1984 in het kader van een BTK-project van de gemeente Ravels in samenwerking met de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen.' Is dat een teleurstelling. 'Een kleine groep grafheuvels'... Als we dit eens verbinden met de informatie die we vinden via onze OAR, het Open Archief van OE-publicaties. Zoeken op 'titel': Klein-Ravels. Potverdorie! Twee resultaten! Eentje uit 1985 en eentje uit 2003, en in beide gevallen heeft mevrouw Annaert er iets mee te maken. Ik ga voor 'Annaert & Van Impe 1985: Een grafheuvelgroep uit de ijzertijd te Klein-Ravels (Gem. Ravels)'. Een artikel van 5 pagina's verschenen in Archaeologia Belgica Nieuwe Reeks 1/2. Deze reeks werd gelukkig onlangs gedigitaliseerd en online geplaatst. Ik heb daar een blog over gelezen. De lage heuvels ontdekt in 1980. Ze liggen op een duinengordel op de waterscheidingslijn tussen de Marke en de Dommel, meer dan 30 meter hoog boven het landschap van de Kempen van de Vroege-IJzertijd. Wel dat maakt het al heel wat prestigieuzer. VROEGE IJZERTIJD? Hoe zat dat weer? Wat zegt onze thesaurus?: 'Verwijst naar de vroegste fase van de ijzertijd, toen de specifieke functionele eigenschappen van ijzer voor het eerst werden benut, door het te smeden, en het de plaats van brons begon in te nemen bij de vervaardiging van gereedschappen en wapens. Naast urnengraven komen ook brandrestengraven en beenderpakgraven voor. Sociale status komt tot uiting in rijke grafassemblages van ijzeren wapens en paardentuig. De periode wordt voornamelijk gekenmerkt door contacten die vanuit de Griekse steden aan de Middellandse Zee via het oosten van de Alpen (o.a. Halstatt) gaan. Via de rivieren zijn de innovaties uit Midden-Europa ongetwijfeld ook doorgedrongen tot westelijker gelegen gebieden en de Lage Landen. Deze fase wordt gedateerd tussen 800 en 600/450 v.Chr. afhankelijk van de regio.' Verdorie, die heuveltjes liggen daar in 1980 al zowat 2500 jaar voor dat die ontdekker er een put is gaan in graven om er slechts 'de bodem van een ruw besmeten' urn met 'wat crematieresten' in te vinden. Hadden ze in de jaren '80 echt voor niets respect? Een graf dat er al ongeveer 2500 jaar ligt. Hupsakee, gaatje in graven en de bodem van de ruw besmeten urn rippen. Bij de opgraving van het grafveld 4 jaar later bleek dat de meeste graven al eerder geroofd waren. 'Eén graf bleef echter uit de handen van de sluikgravers: goed beschermd onder een boomstronk vonden we in het centrum van heuvel X de centrale bijzetting nog in situ terug.', lees ik in het artikel van 1985. 'Heuvel X'! Het dus waar! De schat ligt op de plaats van de X. Alexis Wielemans

Naar afbeelding