Hergebruik van beelden

De meeste beelden in de beeldbank zijn eigendom van het agentschap Onroerend Erfgoed, maar we nemen ook beelden op van externe partners of personen en lokale besturen.

Het agentschap streeft ernaar om zo veel mogelijk beelden aan te bieden als open data. Toch moet je rekening houden met het auteursrecht dat van toepassing kan zijn op bepaalde beelden.

Op de detailpagina van een beeld kan je onderaan steeds de licentie(s) en naamsvermelding raadplegen die van toepassing zijn. Dit kan voor elk beeld verschillend zijn. Het is dus belangrijk om altijd alle informatie te raadplegen voor het beeld dat je wilt hergebruiken.

Er zijn zes mogelijke licenties. Bij deze licenties gelden volgende voorwaarden:

 • Public Domain Mark 1.0

  Er rusten geen gekende auteursrechten op het beeld. Je kan het beeld zonder restricties gebruiken

 • Creative Commons Zero verklaring

  Bij deze verklaring doet de eigenaar afstand van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten, voor zover dit wettelijk mogelijk is. Je kan het beeld zonder restricties gebruiken, dus ook zonder een verplichting op naamsvermelding.

 • Modellicentie voor gratis hergebruik

  Onder deze licentie doet de eigenaar geen afstand van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten, maar je mag het beeld wel voor eender welk doel gebruiken. Het hergebruik is gratis, maar er gelden een aantal minimale restricties zoals een verplichte naamsvermelding.

 • Naamsvermelding - GelijkDelen 4.0 Internationaal

  Onder deze licentie doet de eigenaar geen afstand van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten, maar je mag het beeld wel voor eender welk doel gebruiken. Het hergebruik is gratis, maar er gelden een aantal minimale restricties zoals een verplichte naamsvermelding. Als je het werk hebt veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk. Waar het hergebruik onder de Modellicentie is toegestaan, staan we ook het hergebruik toe onder Naamsvermelding – GelijkDelen 4.0 zodat dit eenvoudiger is voor internationale partners.

 • Naamsvermelding 4.0 Internationaal

  Deze licentie is zeer gelijkaardig aan de Modellicentie voor gratis hergebruik, maar heeft een internationaler karakter. Onder deze licentie doet de eigenaar geen afstand van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten, maar je mag het beeld wel voor eender welk doel gebruiken. Het hergebruik is gratis, maar er gelden een aantal minimale restricties zoals een verplichte naamsvermelding.

 • Naamsvermelding – Niet Commercieel – Geen Afgeleide Werken 4.0 Internationaal

  Onder deze licentie doet de eigenaar geen afstand van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten, maar je mag het beeld voor niet-commerciële doeleinden gebruiken. Het hergebruik is gratis, maar er gelden een aantal restricties zoals een verplichte naamsvermelding en een verbod op de verspreiding van afgeleide werken.

Daarnaast zijn er nog beelden waarvan alle rechten voorbehouden zijn aan de eigenaar. Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft enkel toestemming gekregen om ze via de beeldbank te publiceren. Voor eventueel hergebruik moet je de eigenaar contacteren.